W jakich celach wykonuje się badania geotechniczne?

Badania geotechniczne można wykonać ot tak, ale najlepiej wziąć do tego fachowca. Dlaczego? Czym wyróżniają się te badania, że są tak ważne przy stawianiu budynku? Kiedy koniecznie trzeba je wykonać, a kiedy są uznawane tylko za dobrą praktykę budowlaną? Czym w ogóle charakteryzują się badania geotechniczne?

Badania geotechniczne – co to jest?

Ogólnie za badania geotechniczne uznaje się badania, które mają na celu wykazanie, czy w glebie, na której postawiony ma być budynek, najczęściej mowa o domach mieszkalnych, poziom wody gruntowej nie jest zbyt wysoki. Określa się podczas nich także wahania terenu, by mieć pełen obraz sytuacji odnośnie do podłoża, na którym ma stanąć dom. Najlepiej sprawdzić grunt przed zakupem działki, by mieć całkowitą pewność co do użyteczności podłoża przed włożeniem w nie pieniędzy. Aby jednak wykonać to dobrze, należy wybrać odpowiedniego wykonawcę, np. na stronie http://www.staltechnika.pl/.

Dlaczego warto wiedzieć?

Zasadniczo dobrze jest znać dokładny stan geotechniczny gleby pod budynkiem, by mieć pewność, czy dany budynek jest dobrze osadzony i bezpieczny. Daje to także możliwość zaplanowania poszczególnych etapów pracy oraz przewidywanie zagrożeń, jakie mogą pojawić się w kontekście konstrukcji domu. Jednak podstawowym powodem, dla którego warto wykonać rzetelne badania geotechniczne jest chęć podpiwniczenia budynku. W takim wypadku należy mieć pewność, że gleba spełnia warunki, bowiem znajdujące się zbyt wysoko wody gruntowe mogą stanowić poważny problem i być przeszkodą kosztowną do pokonania.

Jak sprawdzić stan geotechniczny gleby?

Zasadniczo aby wykonać pomiary i przekonać się, czy gleba pod dom na konkretnej działce nadaje się do podpiwniczenia, należałoby zwrócić się do dobrej firmy wykonującej badania, np. na stronie http://www.staltechnika.pl/ oraz wielu innych. Bez wątpienia najbardziej miarodajne wyniki będą wówczas, gdy wiadomo już, gdzie powinien stanąć dom. Jeśli nie, a działka jest duża, trzeba wykonać więcej odwiertów, a to może więcej kosztować. Niemniej zawsze opłaca się sprawdzić daną działkę, zanim podejmie się działania budowlane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *