Co warto wiedzieć na temat ścian oddzielenia pożarowego oraz przewodów oddymiających?

Ściana oddzielenia pożarowego jest jednym z bardzo istotnych elementów budynku. Jej zadaniem jest rozdzielenie danego obiektu na strefy pożarowe. Podział budynku na wspomniane strefy za pomocą między innymi ścian znacznie zmniejsza szybkość rozprzestrzeniania się ognia, co z kolei ułatwia prowadzenie akcji jednostkom ratowniczym.

Warunki techniczne a ściany oddzielenia przeciwpożarowego

Najważniejsze informacje na temat ścian oddzielenia przeciwpożarowego zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. W dokumencie tym można znaleźć między innymi wymóg mówiący o tym, że tego typu ściany należy wznosić na własnym fundamencie bądź stropie opartym na konstrukcji nośnej, której klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż odporność ogniowa samej ściany.

Konkretne wymagania określające klasę odporności ogniowej ściany oddzielenia przeciwpożarowego zależą przede wszystkim od wysokości oraz funkcji danego obiektu. Uzyskanie odporności ogniowej do REI 240 umożliwia przykładowo wykonanie przegród przeciwpożarowych z wykorzystaniem płyt Promatect. Więcej informacji o zasadach bezpieczeństwa i nowych technologiach znajdziesz na stronie https://www.promat.com/pl-pl/.

Wentylacja pożarowa i jej znaczenie

Ogromny wpływ na bezpieczeństwo w budynkach ma również odpowiednio dobrany system wentylacji pożarowej. Jeden z jej elementów stanowią przewody oddymiające, które przede wszystkim umożliwiają odprowadzanie dymu na zewnątrz, dzięki czemu usprawniają akcję ewakuacyjną. Instalacja przewodów oddymiających wiąże się w szczególności z doborem odpowiednich materiałów, które powinny cechować się właściwym stopniem palności oraz odpornością ogniową.

Odpowiednia instalacja urządzeń służących do ochrony przeciwpożarowej to jednak nie wszystko. Istotne jest również odpowiednie zabezpieczenie kabli zasilających, aby w sytuacji wystąpienia pożaru urządzenia te działały. Taką ochronę kabli oraz przewodów elektrycznych zapewniają specjalne kanały kablowe Promatect, które są w stanie utrzymywać funkcjonalność urządzeń przeciwpożarowych nawet do 120 minut.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *