Sprzedawca a dystrybutor gazu – kto jest za co odpowiedzialny?

W polskim prawie energetycznym od kilku lat funkcjonują odmienne definicje dla sprzedawców oraz dystrybutorów gazu. Warto zapoznać się z ich znaczeniem oraz zakresem odpowiedzialności poszczególnych podmiotów, szczególnie rozważając zmianę dostawcy lub dystrybutora paliwa gazowego. Czym zatem różnią się od siebie te podmioty i za co odpowiadają?

Dystrybutor gazu – kim jest i jakie ma obowiązki?

Pierwszym pojęciem, które warto wytłumaczyć w odniesieniu do podmiotów odpowiedzianych za sprzedaż paliw gazowych w naszym kraju, jest dystrybutor gazu. To inaczej operator systemu dystrybucyjnego, popularnie określany jako OSD. Dominujący udział w rynku dystrybucji gazu w Polsce ma należąca do PGNiG Polska Spółka Gazownictwa.

Do obowiązków operatora systemu dystrybucyjnego należy m.in.:

  • zapewnienie ciągłości oraz jakości dostaw,
  • utrzymanie i konserwacja sieci,
  • dołączanie nowych odbiorców,
  • obsługa numeru alarmowego pogotowia gazowego (992).

Za co odpowiedzialni są sprzedawcy gazu w Polsce?

Sprzedażą paliwa do klientów indywidualnych oraz firm nie zajmuje się operator systemu, ale sprzedawca gazu w Polsce. Firmy, które mają taki status, często powiązane są z dystrybutorem, choć nie jest to wymagane. Odkupują one od producentów hurtowe ilości energii, a następnie sprzedają je odbiorcom na warunkach określonych w umowie. Aby sprzedawać gaz w Polsce, niezbędne jest posiadanie koncesji, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Sprzedawcą gazu jest m.in. działająca od lat na rynku polskim firma AXPO, oferująca elastyczne oferty paliw gazowych oraz energii elektrycznej dla biznesu.

Sprzedawca a dostawca energii – czym się różnią?

Obok dystrybutora i sprzedawcy gazu w Polsce można spotkać się z jeszcze jednym, charakterystycznym dla branży energetycznej pojęciem. Jest nim dostawca. Warto zdać sobie sprawę z faktu, że to potoczne określenie podmiotów zajmujących się sprzedażą energii. Jeśli więc mówimy o dostawcy paliwa gazowego, mamy na myśli sprzedawcę – obu tych terminów można używać zamiennie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *