Przeglądy i pomiary sieci elektrycznej oraz elektroenergetycznej – na czym to polega?

Przerwy w dostawach energii elektrycznej stanowią problem dla ich odbiorców. W szczególności dla firm i instytucji mogą się wiązać z dużymi stratami finansowymi. Z tego względu przedsiębiorstwa powinny prowadzić działania dążące do minimalizowania ryzyka takich zdarzeń. Można to osiągnąć realizując pomiary elektryczne i przeglądy. Na czym to polega?

Pomiary i przeglądy sposobem na uniknięcie awarii

Nie ma gwarancji, że dzięki odpowiednim pomiarom i przeglądom nie dojdzie do przerwy w dostawie energii, natomiast w ten sposób można zminimalizować takie ryzyko. Realizacja przeglądów pozwala ustalić, czy niezbędne są naprawy, wymiana elementów instalacji, bądź konieczna modernizacja.

Funkcjonowanie sieci i instalacji bez zakłóceń nie musi oznaczać, że są one sprawne. Wiele istotnych wad nie powoduje natychmiast awarii, np. wyciek oleju z transformatora będzie dopiero groźny, gdy spowoduje obniżenie poziomu poniżej wartości minimalnej. 
Podobnie ubytek zalewy kablowej w głowicy kablowej SN KOSTUCHNA 3GO (zmniejszający izolację pomiędzy przewodami i konstrukcją metalową) skutkuje jej rozsadzeniem i zwarciem elektrycznym.

Kolejnym przykładem zakłócenia pracy transformatora może być zawilgocenie transformatora i rozkład izolacji zwojowej niemożliwy do wykrycia bez diagnostyki urządzenia. Jak wskazano powyżej bez przeglądów i pomiarów (w naszych przypadkach co najmniej: rezystancji izolacji, współczynnika absorbcji i oleju transformatorowego dla transformatora oraz rezystancji izolacji i próby napięciowej dla kabla po naprawie nie można ocenić stanu urządzeń i instalacji energetycznych bez profesjonalnych badań.

Natychmiastowej reakcji wymaga np. brak ochrony przeciwporażeniowej lub obniżenie rezystancji izolacji urządzenia/sieci poniżej wartości dopuszczalnych. Zawsze należy poddawać przeglądom i pomiarom środki ochrony przeciwporażeniowej – mierzyć ich skuteczność.

Jak pomiary są wykonywane?

W zależności jakiego obszaru dotyczą, ich zakres jest inny.

Usługami z zakresu pomiarów elektrycznych i elektroenergetyki zajmuje się m.in. firma Wasztan.

Pomiary sieci elektroenergetycznej oraz instalacji i urządzeń elektrycznych dotyczą głównie:

 • jakości energii elektrycznej,
 • prądów,
 • napięć,
 • mocy,
 • energii,
 • wyższych harmonicznych,
 • rezystancji izolacji,
 • rezystancji uzwojeń transformatorów,
 • przekładni zwojowej,
 • współczynników strat dielektrycznych,
 • silników,
 • uziemień,
 • napięć krokowych i napięcia rażenia,
 • wyłączników różnicowo-prądowych,
 • współczynniki R15/R60,
 • (próby) napięciowej kabli oraz

Ponadto sprawdzane są:

 • ochrona przeciwporażeniowa,
 • napięcia rażenia,
 • elektronarzędzia,
 • pojemność baterii,
 • natężenie oświetlenia,
 • wyładowania niezupełne,
 • oraz inne specjalistyczne .

Na działania te należy decydować się prewencyjnie – wtedy prawdopodobieństwo wystąpienia awarii maleje. Natomiast obowiązkowo sprawdzić należy każde nietypowe zachowanie instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *