Jak wykonuje się wzmacnianie podłoża – technologie iniekcyjne w geotechnice

Jeśli w wyniku badań geotechnicznych okaże się, że teren, na którym ma być rozpoczęta budowa posiada zbyt niską nośność lub narażony jest na zbyt duże osiadanie, konieczne okazuje się wykonanie wzmacniania podłoża. Jak się to robi? Która z technologii jest najskuteczniejsza?

Na czym polega wzmacnianie gruntów?

Grunty niespoiste, osiadające, o niskiej nośności wymagają wzmocnienia przed rozpoczęciem prac budowlanych. Przy czym aby móc ocenić ich stan, konieczne jest przeprowadzenie badań geotechnicznych. Na ich podstawie można też ocenić, jaką metodę wzmacniania gruntów należy zastosować.

Wzmacnianie podłoża może przebiegać na dwa główne sposoby – mechaniczne lub fizykochemiczne. Wzmacnianie mechaniczne nie wymaga stosowania materiałów dodatkowych, polega na zagęszczanie gruntów poprzez ubijanie czy też wibrowanie. Natomiast podczas wzmacniania fizykochemicznego wprowadza się do gruntu dodatkowy materiał. W tym celu wykorzystuje się najczęściej technologie iniekcyjne.

Iniekcje to np. stosowana przez firmę Keller iniekcja rozpychająca, uszczelniająca czy jet grouting. Na czym polega każda z nich? Wyjaśniamy.

Jet grounting

Jedną z najczęściej wykorzystywanych metod jest jet grouting. Ma zastosowanie, gdy wykopy przeprowadzane są w niestabilnym podłożu, choć nie tylko. Fachowcy wybierają tę technologię, gdy konieczna jest kontrola wód gruntowych bądź też uszczelnienie dna wykopów.

A na czym to polega? Zaczynając od ściśle określonej głębokości wytwarza się scementowany grunt przy pomocy wysokoenergetycznego strumienia płynu. Wzmocnienie ma postać kolumn oraz sektorów.

Iniekcja rozpychająca

Compation grounting, czyli iniekcja rozpychająca, pozwala na zagęszczenie gruntów niespoistych oraz pustych przestrzeni. Robi się to poprzez wtłaczanie pasty cementowej. W tym celu do podłoża wprowadza się rurę iniekcyjną na maksymalną lub projektową głębokość.

Iniekcję rozpychającą zaleca się w przypadku gruntów płynnych czy niekontrolowanych nasypów. W ten sposób można zmniejszyć osiadanie, ustabilizować leje krasowe, a także zwiększyć nośność.

Iniekcja kompensacyjna (szczelinowa)

Głównym zadaniem iniekcji kompensacyjnej, zwanej też szczelinową, jest wypełnienie pęknięć zaczynem cementowym. Następnie podnosi się leżące wyżej warstwy podłoża. Dzięki temu można wyrównać budowlę.

Zaletą tej techniki jest wysoka kontrola przeprowadzanych prac. Ponadto iniekcję kompensacyjną można wykonać bez dostępu do podnoszonych budowli.

Iniekcja uszczelniająca

Iniekcję uszczelniającą można zastosować zarówno pod planowanymi, jak i już istniejącymi drogami oraz budynkami. Wzmacnia i stabilizuje grunt, zwłaszcza w przypadku podłoża przygotowanego pod linie kolejowe.

Proces ten polega na wtryskiwanie roztworów wodnych w zapadowe i odwodnione grunty spoiste. Jest to bardziej ekonomiczne rozwiązanie, niż np. wymiana gruntu.

Wypełnianie pustek

Czasami konieczne jest wypełnianie pustek, szczególnie w przypadku starych szybów górniczych, przestrzeni otwartych lub zapadniętych, a także nachylonych elementów. Wtedy wykonuje się wypełnienie objętościowe przy pomocy mieszanki cementu i popiołu.

Technologia ta zmniejsza ryzyko osiadania na poziomie terenu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *