Jak w Polsce uzyskać certyfikat BREEAM dla istniejącego budynku?

Certyfikat BREEAM jest przyznawany budynkom, którym nie tylko udało się obniżyć koszty eksploatacji, ale też zmniejszyć wpływ na środowisko naturalne i zapewnić przyjazne warunki do pracy użytkownikom Zwykle – szczególnie w Polsce – rozmawiamy o nim w kontekście nowopowstających obiektów, które na każdym etapie powstawania mogą brać pod uwagę kryteria certyfikatu. Warto wiedzieć, ze możliwe jest również przyznanie go istniejącym już budynkom. Co trzeba zrobić, by było to możliwe?

Co składa się na badanie kryteriów BREEAM In-Use International?

Wybudowane już obiekty mogą starać się o certyfikat In-Use International. Kryteria oceny, które decydują o jego otrzymaniu, możemy podzielić na trzy części:

Część I – Asset Performance

To część techniczna oceny. Analizie zostają poddane kwestie takie jak forma budynku, jego przegrody i szczegóły konstrukcji. Bardzo duże znaczenie mają również zainstalowane w budynku instalacje i ich wpływ na generowane koszty energetyczne.

Część II – Building Management

W tej części ocenie poddany zostaje system zarządzania budynkiem. Sprawdzane jest czy rozwiązania projektowe wprowadzone w budynku są odpowiednio wykorzystane przez zarządcę. Jest to bardzo ważny etap, ponieważ złe zarządzanie budynkiem sprawi, że wcześniejsze prace projektantów i wykonawców, służące oszczędnościom energii, okażą się bezowocne

Część III – Occupier Management

W tym module recenzowany jest sposób zarządzania organizacją, która zajmuje obiekt. Badaniu zostają poddane parametry zrównoważonego rozwoju. Podczas tego etapu sprawdzany jest komfort korzystania z budynku a także czy użytkownicy wykorzystują w pełni rozwiązania istniejące w budynku mające na celu oszczędność energii.

Szczegóły audytu poprzedzającego ubieganie się o certyfikat

Polska jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej jeśli chodzi o przyznawanie certyfikatów BREEAM. Jeśli chcemy ubiegać się o uzyskanie go w wersji In-Use dla istniejącego budynku, powinniśmy poprosić o pomoc specjalistów. W etapie “pre-assessment” audytorzy skonfrontują kryteria z rzeczywistością i zaproponują rozwiązania, które mają na celu spełnienie wytycznych. Przy współpracy z organizacją lub osobą zamawiającą usługę przygotowują kompleksowy plan wprowadzenia zmian w życie. Cały proces wymaga ścisłej współpracy między assessorem a klientem. Gdy wszystkie sugestie zostaną wdrożone, audytor weryfikuje zgodność podjętych działań z wcześniejszymi założeniami. Oczywiście nie posiada on kwalifikacji do tego, by przyznać certyfikat – tym zajmuje się wyłącznie organizacja o nazwie Building Research Establishment. Została ona założona w 1990 roku i jest nie tylko najstarszym, ale również największym podmiotem zajmującym się oceną zgodności budynków z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Proces uzyskiwania certyfikatu

Sama procedura pozyskiwania certyfikatu BREEAM In-Use International rozpoczyna się od rejestracji budynku w systemie internetowym. Zanim zarządca budynku przejdzie do wypełniania kwestionariusza wraz z konsultantem, musi jeszcze przejść krótkie szkolenie on-line. Przedstawione w formularzu odpowiedzi muszą zostać udowodnione za pomocą dokumentów i rysunków. Samo badanie ich prawdziwości przeprowadza licencjonowany na Polskę audytor BREEAM In-Use. Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu certyfikatu jest wydawana na podstawie przeprowadzonego przez niego audytu.

Wydaje się, że kroków na drodze do uzyskania potwierdzenia zgodności budynku z zasadami zrównoważonego rozwoju jest dużo. To prawda, ale przy odpowiednim wsparciu ze strony eksperta przygotowania do ostatecznego sprawdzianu z pewnością nie będą stresujące i problematyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *