Czy do postawienia kontenera sanitarnego potrzebne jest pozwolenie? Sprawdzamy!

Kontenery sanitarne pozwalają zapewnić kompleksowe, często wymagane przez przepisy prawa, zaplecze sanitarne. Sprawdzają się na placach budów, imprezach masowych czy parkach rozrywki. Dowiedz się, czy do ich postawienia niezbędne jest uzyskanie pozwolenia.

Kontener, czyli tymczasowy obiekt budowlany

Przepisy Prawa Budowlanego określają kontenery mianem tymczasowych obiektów budowlanych. W myśl zapisów ustawy obiekty te są:

  • niepołączone trwale z gruntem;
  • przeznaczone do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu – nie później niż 180 dni (pół roku) od rozpoczęcia budowy.

Jeżeli spełnią wymienione przesłanki, nie ma konieczności uzyskania pozwolenia na ich postawienie. Jednak, przed usadowieniem kontenerów należy zgłosić je do odpowiedniej jednostki architektoniczno-budowlanej np. Starosty czy Urzędu Miasta. Organ ma 30 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu do wniosku. Jeżeli tego nie zrobi, możemy przystąpić do działania.

Ważne: kontenery, które będą używane dłużej niż 180 dni, wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Kontenery na budowie

Na placach budów oprócz kontenerów sanitarnych znajdziemy również kontenery magazynowe czy biurowe. W artykule 29 pkt 24 Prawa Budowlanego możemy przeczytać, że wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę obejmuje:

,,obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych[1]”.

Zgodnie z zapisem Ustawy, jeżeli działamy na podstawie ważnego pozwolenia na budowę dla inwestycji głównej, kontenery budowlane nie potrzebują dodatkowego umocowania w prawie – pozwolenia.

Budynek gospodarczy bez pozwolenia na budowę

Okazuje się, że jest jeszcze jeden przypadek, w którym kontener może zostać postawiony bez pozwolenia na budowę. Dzieje się tak, jeżeli spełnia on funkcję wolnostojącego, parterowego budynku gospodarczego i zajmuje mniej niż 35 m2.

Podsumowując, kontenery wykorzystywane na budowie czy w roli wolnostojącego budynku gospodarczego nie wymagają pozwolenia na budowę. Inaczej jest, jeżeli planujemy korzystać z kontenera dłużej niż 180 dni. Wtedy, niezależnie od jego wielkości i niezależności od gruntu, musimy uzyskać odpowiednie zezwolenie. Przed zakupem pożądanego modelu warto skonsultować się z profesjonalnym dostawcą takich rozwiązań, którym jest na przykład polska firma G-con. Znajdziemy w niej kontenery, które świetnie sprawdzą się w każdych okolicznościach.

[1] https://www.lexlege.pl/prawo-budowlane/art-29/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *