Czujniki magnetyczne z kontaktronem a czujniki z hallotronem

Czujniki magnetyczne są jednymi z częściej stosowanych elementów w automatyce przemysłowej. Czujniki te są chętnie stosowane ze względu na swoją niezawodność, szybkość działania, brak mechanicznych elementów mogących ulegać zużyciu czy ze względu na szeroki zakres prądów i napięć przełączania. Najczęściej stosowanymi czujnikami magnetycznymi są czujniki wyposażone w kontaktrony i hallotrony. Czym różnią się one między sobą?

Specyfika czujników magnetycznych z kontaktronem

Kontrakton to hermetyczny łącznik, który reaguje na oddziaływanie zewnętrznego pola magnetycznego poprzez indukowanie pola magnetycznego wewnątrz ferromagnetycznych styków, co prowadzi do ich zwarcia bądź rozwarcia.

Czujniki magnetyczne kontaktronowe skonstruowane są z hermetycznej szklanej bańki, w której zatopione są cienkie blaszki pełniące funkcję styków. Styki zatopione są w obojętnym gazie lub w próżni w przypadku czujników przewodzących prądy o wyższym amperażu i napięciu. Aby zapewnić lepsze parametry pracy czujników magnetycznych, styki kontaktronów pokrywane są warstwą szlachetnego metalu poprawiającego parametry przewodzenia prądu elektrycznego. Materiałem tym może być złoto, wolfram, rod lub ruten.

Warto pamiętać, że za każdym razem, gdy dojdzie do przełączania stanu kontaktronu, może dojść do przebicia między stykami. Każde przebicie może prowadzić do pogorszenia parametrów elektrycznych i magnetycznych styków, a nawet do trwałego mechanicznego uszkodzenia kontaktronu. Jednak dzięki stosowaniu wysokiej jakości materiałów oraz dodatkowych zabezpieczeń, możliwe jest znaczne ograniczenie degradowania się powierzchni styków oraz zmniejszenie ryzyka powstania przebicia podczas przełączania.

Wśród niewątpliwych zalet czujników magnetycznych z kontaktronem należy wymienić ich szeroką ofertę produktową. Czujniki kontaktronowe dostępne są w wielu wariantach oraz mogą dysponować szerokim zakresem parametrów. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne dopasowanie kontaktronu do rodzaju zastosowania.

Specyfika czujników magnetycznych z hallotronem

Czujniki magnetyczne hallotronowe działają na zasadzie efektu Halla. Są to czujniki półprzewodnikowe, które działają poprzez występowanie różnicy potencjałów w przewodniku elektrycznym. Czujniki hallotronowe załączają się wówczas, gdy przewodnik ten znajdzie się w obszarze działania pola magnetycznego działającego poprzecznie względem prądu elektrycznego płynącego przez przewodnik.

Czujniki hallotronowe dostępne są w wersji omnipolarnej i unipolarnej. Czujniki omnipolarne są w stanie reagować niezależnie od polaryzacji oddziałującego na nie pola magnetycznego. Z kolei czujniki unipolarne reagują wyłącznie na pole magnetyczne o konkretnej polaryzacji. Na rynku dostępne są również czujniki bipolarne.

Wśród zalet czujników magnetycznych z hallotronem bez wątpienia zalicza się ich relatywnie prostą konstrukcję, wyjątkową łatwość z implementacją i integracją z innymi elementami elektronicznymi, a także ich niewielkie wymiary.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *