Konrad Majewski

radca prawny, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, warunków kontraktowych FIDIC.

Doświadczenie zdobywał w Urzędzie Zamówień Publicznych oraz w wiodącej krakowskiej kancelarii prawnej.

Wspiera wykonawców w procesie ofertowania do sektora administracji publicznej. Doradza przedsiębiorcom w trakcie postępowań prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zakresu porozumień ograniczających konkurencję (w szczególności zmów przetargowych). Reprezentuje przedsiębiorców z branży budowlanej w trakcie sporów na gruncie umów o roboty budowlane oraz warunków kontraktowych FIDIC. Interesuje się kwestiami związanymi z gospodarką odpadami.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DrukujEmail

Kamil Stolarski

radca prawny, specjalista z zakresu prawa umów w procesie inwestycyjnym, zabezpieczenia wierzytelności i ochrony własności intelektualnej, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Doświadczenie zdobywał w wiodących krakowskich kancelariach zajmujących się prawem administracyjnym i prawną obsługą kontraktów o roboty budowlane.

Wspiera przedsiębiorców w procesie kontraktowania na roboty budowlane. Specjalizuje się w przygotowywaniu umów, w tym ich ogólnych wzorów. Uczestniczył w obsłudze prawnej podmiotów realizujących największe inwestycje budowlane w Polsce, w tym stadionów w Gdańsku, Warszawie i Krakowie, basenów, hoteli, jak i obiektów badawczych wykorzystujących promieniowanie synchrotronowe. Brał udział w postępowaniach sądowych o znacznej wartości przedmiotu sporu.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DrukujEmail