Zakończenie

Wszystko co dobre, kiedyś się kończy. Niestety często sporem. Tu piszemy o kwestiach związanych z zakończeniem prac. 

Poruszamy problem odbioru, rozwiązania kontraktu, oddania obiektu do użytkowania. Poza etapem rozliczenia robót, zwrócimy także uwagę na roszczenia z rękojmi i gwarancji.  

 

Zobacz też:

Orzecznictwo: