Kontraktowanie

Piszemy tutaj o tym, co związane jest z powierzeniem realizacji inwestycji.

Jak uniknąć błędów wynikłych z niezrozumienia klauzul umownych? Jak je redagować i jak dobrze skonstruować kontrakt? Mówimy o zamówieniach publicznych i strategii ofertowania. Wskazujemy na konieczność weryfikacji kondycji finansowej i organizacyjnej wykonawców i wskazujemy, jak można to zrobić. 

 

Zobacz też:

Orzecznictwo: