Zmiany w prawie budowlanym od 1 stycznia 2017 r.

zmiany w prawie budowlanym

Ministerstwo Rozwoju proponuje zmiany w prawie budowlanym, które miałyby wejść w życie już od 1 stycznia 2017 r. Wszystko to za sprawą projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, który 6 lipca 2016 r. został skierowany do konsultacji publicznych. Mają one potrwać do 5 sierpnia 2016 r. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, stanowi on „element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców ‘100 zmian dla firm’ będącego I etapem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Jego celem t według Ministerstwa Rozwoju jest „poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce”.

Zmiany w prawie budowlanym

Projekt przewiduje zmiany w prawie budowlanym o różnym charakterze. Pierwsza zmiana ma charakter techniczny. Zamiast pojawiającego się w prawie budowlanym zwrotu „właściwy organ” przepisy mają posługiwać się sformułowaniami organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego. Ma to ułatwić stosowanie przepisów przez ich adresatów, który dziś – jak wskazano w uzasadnieniu – „muszą dokonywać skomplikowanej wykładni, by ustalić, do jakiego organu mają się zwrócić”.

Ponownie rozszerzony ma być katalog robót budowlanych, których wykonanie jest zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Tak też na przykład nie trzeba będzie zgłaszać – jak i uzyskiwać pozwolenia na budowę – budowy parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 30 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2. To samo ma dotyczyć także przydomowych basenów i oczek wodnych do 50 m2 i opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzecz i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych. To tylko dwa z jedenastu planowanych zmian w katalogu robot budowlanych podlegających zgłoszeniu, bądź obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę.

Skróceniu ma ulec termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy – z 30 do 21 dni. Nadto, kolejna zmiana prawa budowlanego ma umożliwić wydawanie zaświadczeń o niewnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia przed upływem terminu – co ma umożliwić wcześniejsze rozpoczęcie inwestycji „przy formalnym zabezpieczeniu inwestora”.

Znacznie mają zmienić się przepisy regulujące kwestie istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Wprowadzona ma być granica 2 % - to jest istotnym odstępstwem nie ma być taka zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie nie przekracza 2 % i spełnia inne oczywiste warunki.

Kolejna zmiana prawa budowlanego ma wprowadzić możliwość uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu tymczasowego. Jak wskazano w uzasadnieniu, na skutek tego po upływie terminu określonego w zgłoszeniu w dalszym ciągu inwestorzy będą mogli użytkować ten obiekt.

Nowelizacja ma także wprowadzić pewne zmiany w kwestii legalizacji samowoli budowlanej.

Według przedmiotowego projektu zmiana prawa budowlanego ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 Drukuj